Referendum burgemeesterschap Utrecht

KetenVandaag mochten de Utrechtenaren hun voorkeur voor de nieuwe burgemeester uitspreken. Middels een referendum. De keuzes: 1. een blanke man, middelbare leeftijd, stropdasdragend, lid van de PvdA; 2. een blanke man, middelbare leeftijd, stropdasdragend, lid van de PvdA. Kortom het democratisch gehalte was net zo hoog als bij de eerste beste bananenrepubliek. De kosten waren daarentegen wel hoog: bijna 1 miljoen euro.

Ik heb dan ook met verwondering kennis genomen van het feit dat er toch nog zo’n 15% van de stemgerechtigden de moeite namen hun stem uit te brengen. Ongetwijfeld dat zij dit deden onder het mom van “je moet gebruik maken van je kiesrecht”. Of om de kosten per uitgebrachte stem te drukken.

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar tot nu toe was ik in de veronderstelling dat een referendum, een deftig woord voor volkraadpleging, was bedoeld om als burgerij aan te geven ‘voor’ dan wel ‘tegen’ een ingrijpende beslissing te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het referendum omtrent de Europese Grondwet in 2005.

Wanneer je het als gemeentebestuur wenselijk acht de bevolking mee te laten beslissen in de benoeming van een nieuw aan te stellen burgemeester, is het praktischer en democratischer om simpelweg verkiezingen te houden. Maar dat is juridisch nog niet mogelijk, de gemeentewet bepaalt  immers dat het bestuur van de gemeente de burgemeester kiest. Het is gemeentebesturen dan ook aan te raden om lering te trekken uit dit geldverslindende project en zelf de verantwoordelijkheid te blijven nemen inzake dergelijke taken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.