De PvdA en Eshan Jami

Een van de meest intrigerende zaken van de politiek van de 21e eeuw vind ik de verschuiving naar beiden zijden van het zogenaamde politieke midden. Met als gevolg dat de kiezer grilliger dan ooit te voren is in het stemgedrag. Dat uit zich in de opkomst van de PVV en de grote groei van de SP. Uiteraard gaat dit te kosten van partijen als de VVD en de PvdA.

Een belangrijk punt waar veel partijen om steggelen is de integratie de islam in de Nederlandse sameleving. Of beter: het uitblijven van de bedoelde integratie.

Een VVD-er die hierin duidelijk is, betreft het gewezen kamerlid Ayaan Hirsi Ali; zij is niet te beroerd zich te mengen in dit vraagstuk.

De PvdA was altijd overtuigd van het pappen en nathouden, vandaar dat Hirsi Ali dan ook de switch maakte van de PvdA naar de VVD. Toch blijkt uit de (recente) ontwikkelingen dat de VVD zeer verdeeld is op dit punt. Geert Wilders verdween uit de Tweede Kamerfractie van de VVD en ging verder onder eigen naam en haalde negen zetels in november 2006. Rita Verdonk, ook niet bepaald progressief wat dit punt aangaande, is uit de kamerfractie gezet omdat zij het fractieleider Mark Rutte niet makkelijk maakte door hem ‘links’ te noemen en legde hiermee (wederom) de verdeeldheid van de VVD bloot.

Sinds het voorjaar, toen Eshan Jami een commissie aankondigde voor ex-moslims, heeft de PvdA weer een persoon in de gelederen die fel van leer trekt tegen moslims. Zeg maar de Wilders, maar dan van de PvdA. Afgelopen zaterdag werd op een congres van deze partij de nieuwe partijvoorzitter geïnstalleerd. Ook werden er twee moties ingediend naar aanleiding van de geloofsdwang in de islam.

In de eerste werd stond dat geloof te eenzijding in de aandacht had gestaan en dat het juist als een verrijking gezien moet worden. De tweede benadrukte de vrijheid om niet te geloven en de noodzaak op te treden tegen bedreiging van mensen die hun mening uiten. Zonder discussies werden beiden moties met grote meerderheid aangenomen. En daarmee is voor de PvdA de oplossing voor hun problemen nog heel ver weg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.